Điểm thi môn Hoá vô cơ nâng cao – GDHHTN K29 thi lại