Điểm thi môn Phương pháp toán trong tin học và giải thuật – HTTT K30 VNPT