ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

THÔNG BÁO LỊCH THI GIỮA KỲ MÔN TRIẾT

Chương trình dành cho học viên sau đại học

KHÓA THÁNG 8/2022 (LỚP TRIẾT 01 – Thứ 5, 7)

Khóa học: từ 09/08/2022 đến 17/09/2022

Số tín chỉ: 03

 

1. Ngày thi: 08/9/2022 – tối thứ 5 (18g00 bắt đầu tính giờ thi)

2. Giờ thi: học viên có mặt tại phòng thi lúc 17g45

3. Học viên phải xuất trình thẻ học viên/ Thẻ căn cước/ chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu cho cán bộ coi thi.

4. Phân bố phòng thi: phòng thi phân bố theo số báo danh (SBD) trong danh sách học viên bên dưới

Phòng thi F 301: học viên có SBD từ TR01 001 – TR01 050

Phòng thi F 303: học viên có SBD từ TR01 051 – TR01 085

Phòng thi E 401: học viên có SBD từ TR01 086 – TR01 130

Phòng thi E 402: học viên có SBD từ TR01 131 – TR01 175

Phòng thi E 404: học viên có SBD từ TR01 176 – TR01 232

5. Danh sách học viên lớp Triết: (Xem danh sách đính kèm)