Thông báo về chương trình khuyến mãi khi đóng học phí qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY (Xem file đính kèm)