Điểm thi môn Thực hành hoá học ứng dụng – chuyên ngành GDHHTN K29