ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 01 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí đợt 4 chương trình cao học khóa năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo học viên cao học khóa năm 2020 đóng học phí đợt 4.

1. Mức thu: 10.530.000đ

2. Thời gian đóng học phí: từ ngày 22/8/2022 đến 26/8/2022

  • Học viên còn nợ học phí các đợt trước đề nghị đóng bổ sung học phí trước ngày 26/8/2022.

3. Hình thức đóng học phí: chuyển khoản hoặc tiền mặt

3.1. Chuyển khoản:

a) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment

b) Viettel Money.

c) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

– Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

d) Qua cổng kết nối thanh toán của VNPAY: Học viên/NCS có nhu cầu thanh toán học phí chỉ cần đăng nhập vào website: https://hocphi.hcmus.edu.vn, gõ mã học viên/NCS để đăng nhập và thanh toán. VNPAY kết nối với 40 ngân hàng tại Việt Nam, khi thanh toán xong sẽ gạch nợ trực tiếp trên hệ thống thu học phí của nhà trường. Phí giao dịch (do người sử dụng kênh thanh toán trả): Thẻ nội địa/tài khoản ngân hàng/ví điện tử: 5.500 VNĐ/giao dịch

– Tài liệu hướng dẫn thanh toán học phí qua VNPAY (Xem file đính kèm)

3.2. Tiền mặt:

Học viên đóng tiền mặt trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

4. Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, học viên không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết giao đề tài cũng như các chế độ học vụ liên quan.

Học viên có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan (Xem file đính kèm)

TL. HIỆU TRƯỞNG

 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh