Điểm thi môn Vật lý địa cầu môi trường – NCS VLĐC, K30