1/ Link download hình ảnh lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ ngày 22/6/2022 (các khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Toán – Tin học, Địa chất, Khoa học và Công nghệ Vật liệu):

https://drive.google.com/drive/folders/1cFQjqzEh2-iIiFpdoYYT5X4innODhUAi?usp=sharing

2/ Link download hình ảnh lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ ngày 24/6/2022 (Viện John von Neumann; các khoa Công nghệ Thông tin, Vật lý – Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Hóa học, Môi trường:

https://drive.google.com/drive/folders/1YnGCN9Sz5acG1c-wNvs8Cbzu9ayT7rbF?usp=sharing