ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO
v/v Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ
chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Nhằm tạo điều kiện cho người dự tuyển chương trình đào tạo thạc sĩ năm 2022 (đợt 2) hệ thống kiến thức các môn CƠ BẢN, CƠ SỞ trong kỳ thi thi Tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo mở các lớp hướng dẫn ôn tập theo kế hoạch như sau:

1/ Thời gian học:

Dự kiến từ ngày 08/8/2022 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 02/10/2022).

2/ Thời lượng môn học, học phí:

  • Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết, 2 buổi/tuần)
  • Môn cơ sở : 2 tín chỉ (30 tiết, 1-2 buổi/ tuần);

Mức thu học phí: 250.000đ/ tín chỉ

3/ Đăng ký ghi danh: Học viên đăng ký ghi danh từ ngày 14/7/2022 đến hết ngày 03/8/2020 tại Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5. Khi đăng ký, học viên sẽ được cấp thẻ vào lớp (chỉ được cấp 1 lần).

4/ Tài liệu môn học:

  • Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn (mục Tuyển sinh\Cao học).
  • Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách.

5/ Thời khóa biểu của từng môn học:

  • Tất cả các lớp sẽ học vào buổi tối trong tuần; sáng, chiều, tối thứ Bảy hoặc sáng, chiều Chủ nhật (môn Cơ bản học 2 buổi/ tuần; môn Cơ sở học 1-2 buổi/tuần).
  •  Thời khóa biểu chi tiết (cập nhật ngày 01/8/2022): xem file đính kèm
  • Địa điểm học: tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM.
  • Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

6/ Điều kiện mở lớp: Các lớp ôn tập được mở nếu số học viên đăng ký ≥ 10. Nếu số HV ít hơn 10, nhà trường sẽ hủy lớp và hoàn lại học phí cho HV (HV phải xuất trình biên lai để nhà trường hoàn trả học phí nếu hủy lớp).

7/ Giấy triệu tập học ôn tập:

Học viên có nhu cầu cấp giấy triệu tập học ôn tập, giấy xác nhận lịch học để trình cơ quan công tác giải quyết chế độ đi học, đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo Sau Đại học (xuất trình biên lai thu học phí) từ ngày 08/8/2022 đến 31/8/2022.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh