ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số :    93   /SĐH
TP.HCM, ngày 01 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO NHẬP HỌC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022
(dành cho thí sinh/ứng viên trúng tuyển cao học đợt 1 năm 2022)

Căn cứ theo kết quả tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 – đợt 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo nhập học khóa 2022, lịch cụ thể như sau:

1/ Nhận giấy báo nhập học: từ ngày 06/7/2022 đến 08/7/2022

2/ Sinh hoạt đầu khóa: Tháng 12/2022. Lịch chi tiết sẽ được thông báo vào giữa tháng 11/2022.

3/ Đăng ký nhập học:

Học viên đăng ký theo cả 2 hình thức:

3.1/ Đăng ký trực tuyến từ ngày 11/7/2022 đến 22/7/2022 theo link: https://forms.gle/6fm16nRZ637EKv2D9

3.2/ Nộp hồ sơ trực tiếp: sau khi đăng ký trực tuyến, học viên nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 11/7/2022 đến ngày 22/7/2022. Hồ sơ nhập học gồm:

4/ Học phí:

4.1/ Mức thu học phí năm thứ 1:

Stt

Khối ngành

Các ngành đào tạo

Mức thu

(đ/năm)

1

IV

– Vật lý lý thuyết và vật lý toán; Quang học; chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Hải dương học; Khí tượng khí hậu học; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu.

– Hóa học; chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.

– Chuyên ngành Sinh lý thực vật; chuyên ngành Sinh lý động vật; chuyên ngành Giảng dạy SHTN; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Sinh thái học; Công nghệ sinh học.

– Địa chất học.

– Khoa học môi trường.

– Khoa học vật liệu.

26.325.000

2

V

– Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo

– Đại số và lý thuyết số; Toán giải tích; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học

– Khoa học dữ liệu

– Vật lý kỹ thuật; chuyên ngành Giảng dạy vật lý kỹ thuật.

– Kỹ thuật địa chất

– Chuyên ngành Vi điện tử và thiết kế vi mạch; chuyên ngành Điện tử – viễn thông và máy tính.

28.275.000

3 VII Quản lý tài nguyên và môi trường.

23.400.000

4.2/ Thời gian đóng học phí: học viên đóng học phí năm thứ nhất vào 2 đợt:

  • Đợt 1: từ ngày 08/8/2022 đến 26/8/2022
  • Đợt 2: tháng 6/2023

4.3/ Học phí môn Triết học: mức thu theo thông báo tại thời điểm mở lớp.

4.4/ Học phí năm thứ hai: thông báo vào năm 2023

5/ Hình thức đóng học phí: Học viên có thể chọn 1 trong các hình thức sau:

5.1/ Trực tiếp

  • Tại Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
  • Tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank: Khi đóng học phí, học viên cung cấp “Mã học viên” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng. Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên.

5.2/ Chuyển khoản qua dịch vụ Internet Banking:

  • Ngân hàng Agribank: theo hình thức Bill Payment (thanh toán hóa đơn)
  • Viettel Money

6/ Lịch học toàn khóa:

6.1/ Học phần Triết học: thông báo tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào cuối tháng 7/2022.

6.2/ Học phần chuyên môn: Từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2024 (24 tháng). Lịch học cụ thể sẽ được thông báo tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/ vào tháng 12/2022.

Nơi nhận:
– Web: https://sdh.hcmus.edu.vn/;
– Lưu SĐH

 TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HOC

(Đã ký)

Nguyễn Tuyết Phương