Điểm thi môn Công nghệ protein tái tổ hợp và ứng dụng