Điểm thi môn Thực hành hoá học ứng dụng – GDHHTN K29