Trong hai ngày 04/6/2022 (Thứ bảy) và sáng ngày 05/6/2022 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng Khiếu năm 2022.

Theo Thông báo từ Phòng Tổ chức Hành chính (file đính kèm), để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, các lớp cao học, các trung tâm và phòng thí nghiệm tại tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi tuyển sinh cụ thể:

– Ngày 04/6/2022 (thứ Bảy): từ 06g15 đến 17g00

– Ngày 05/6/2022 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 12g00

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo học viên cao học, nghiên cứu được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.