TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Trong 2 ngày 21/5/2022 (thứ Bảy) và ngày 22/5/2022 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các lớp cao học tạm nghỉ học trong thời gian thi tuyển sinh cụ thể như sau:

– Ngày 21/5/2022 (thứ Bảy):

+ Từ 06g15 đến 12g00: các dãy nhà C, F

+ Từ 12g00 đến 17g00: các dãy nhà C, F và lầu 4 nhà B

– Ngày 22/5/2022 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 15g00, các dãy nhà C và F

Những dãy nhà không có phòng thi vẫn hoạt động bình thường.