Điểm thi môn Thiết kế giảng dạy thí nghiệm hoá học cho giáo viên phổ thông – GDHHTN K29