Điểm thi môn Vật lý địa cầu trong dầu khí – VLĐC K29