THÔNG BÁO

Về việc thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1 và thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM – đợt 2 năm 2022

 

Trong 2 ngày 21/5/2022 (Thứ bảy) và ngày 22/5/2022 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1 và thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM – đợt 2 năm 2022;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tuyển sinh, nhà Trường đề nghị các trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các trung tâm, Phòng thí nghiệm tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi cụ thể:

* Thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 1: cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ

– Ngày 21/5/2022 (Thứ bảy):

+ Từ 06g15 đến 12g00 các dãy nhà C, F

+ Từ 12g00 đến 17g00 các dãy nhà C, F và lầu 4 nhà B

– Ngày 22/5/2022 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 15g00 các dãy nhà C, F

* Thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM – đợt 2 năm 2022: cơ sở Linh Trung

– Ngày 22/5/2022 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 12g00 các dãy nhà E, F

Những dãy nhà không có phòng thi vẫn hoạt động bình thường.

Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi tuyển sinh.

Trân trọng./.

Công văn đính kèm