ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 20 tháng 4 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy báo thi và thời gian tập trung thi ĐGNL tiếng Anh (4 kỹ năng)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo thời gian nhận giấy báo thi và tập trung thi đánh giá năng lực tiếng Anh, dành cho học viên cao học, kỳ thi ngày 24/04/2022

1. Danh sách học viên dự thi: (Xem file đính kèm), học viên kiểm tra thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số học viên nếu có sai sót vui lòng thông báo cho phòng ĐT SĐH qua email: ttpgiang@hcmus.edu.vn trước 10g ngày 21/04/2022

2. Nhận giấy báo thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi vào ngày 22/04/2022 (giờ hành chính) và từ 6g30 – 7g15 ngày 24/04/2022

3. Phân bố giờ thi

    – Buổi sáng: học viên có mặt tại phòng thi lúc 7g15

    – Buổi chiều: học viên xem giờ tập trung trong giấy báo thi

    – Phân bố chi tiết giờ thi: (Xem file đính kèm)

4. Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM. Học viên xem phòng thi trong giấy báo thi.

5. Lưu ý:

a) Học viên đeo khẩu trang trong suốt quá trình thi và trong khuôn viên Nhà Trường.

b) Học viên đem theo bút chì 2B, 3B và cục tẩy để làm bài thi phần trắc nghiệm.

c) Điện thoại di động, Laptop, Ipad, đồng hồ thông minh phải tắt nguồn để ở bục giảng và Cán bộ coi thi không chịu trách nhiệm bảo quản cũng như giải quyết nếu xảy ra mất cắp.

d) Học viên phải xuất trình giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ cho Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi. Các trường hợp không có giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi với bất kỳ lý do gì.

Giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm 1 trong 5 giấy tờ sau:

– Thẻ học viên cao học (còn rõ ảnh)

– Hoặc Giấy chứng minh nhân dân (còn rõ ảnh)

– Hoặc Thẻ căn cước công dân (còn rõ ảnh)

– Hoặc Giấy phép lái xe (còn rõ ảnh)

– Hoặc Hộ chiếu.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh