Điểm thi môn Phân tích thống kê số liệu thực nghiệm trong ghi đo bức xạ – NCS K29, ngành VLNT & HN