Điểm thi môn Kỹ thuật biến dưỡng các hợp chất có hoạt tính sinh học – CNSH K29