Điểm thi môn Thiết kế chương trình quan trắc môi trường – DBTS ngành QLMT K29