Điểm thi môn Quang điện hóa và ứng dụng – NCS ngành Hóa LT & Hóa lý, khóa năm 2020