ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Lịch thi cuối kỳ môn Triết – Khóa tháng 8/2021

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch thi cuối kỳ môn Triết học khóa tháng 8/2021 như sau:

1. Ngày thi: 11/12/2021

2. Thời gian thi: 120 phút, từ 14g00 đến 16g00, học viên có mặt tại phòng thi trực tuyến 30 phút trước khi bắt đầu tính giờ làm bài.

3. Hình thức thi: trực tuyến.

4. Danh sách học viên dự thi môn Triết: Danh sách đính kèm

5. Học viên bắt buộc sử dụng email do Nhà trường cung cấp để đăng nhập phần mềm thi trực tuyến. Các trường hợp không sử dụng email do Nhà trường cung cấp sẽ không được vào phòng thi trực tuyến.

6. Kích hoạt tài khoản email học viên do Trường cấp:

– Học viên đang sử dụng email do Nhà trường cấp từ đầu khóa học thì không cần kích hoạt lại tài khoản.

– Học viên chưa dùng email do Nhà trường cung cấp thì đăng nhập và kích hoạt tài khoản email theo quy định của Nhà trường như sau:

 • Địa chỉ email cấp cho học viên dạng: mahv@student.hcmus.edu.vn
 • Kích hoạt và sử dụng địa chỉ email theo hướng dẫn từ đường link:

https://www.hcmus.edu.vn/component/content/article/124-cong-tac-sinh-vien/thong-tin-danh-cho-tan-sinh-vien/3375-thong-bao-ve-viec-trien-khai-email-sinh-vien-khoa-2020?Itemid=437

– Trong quá trình sử dụng email nếu học viên không đăng nhập vào email được (quên password) thì học viên dùng email cá nhân gửi về phòng Công tác sinh viên (congtacsinhvien@hcmus.edu.vn) để hỗ trợ:

 • Tiêu đề: “Xin cấp lại mật khẩu email”
 • Đính kèm ảnh CMND/CCCD + ảnh thẻ học viên

7. Đăng nhập vào hệ thống Moodle sau khi kích hoạt tài khoản:

Học viên đăng nhập vào Moodle trường để thi trực tuyến bằng cách:

 • Bước 1: truy cập vào đường link: https://courses.hcmus.edu.vn
 • Bước 2: Click chọn biểu tượng Microsoft ở trang đăng nhập
 • Bước 3: Nhập username là địa chỉ email (mahv@student.hcmus.edu.vn)
 • Bước 4: Nhập password là password của địa chỉ email vừa mới nhập.

8. Tp hun thi trc tuyến:

– Học viên sẽ được tập huấn thi tự luận trực tuyến qua Zoom vào lúc 18g ngày 06/12/2021 (Thứ hai).

– Học viên xem trước tài liệu Hướng dẫn thi trực tuyến, phần thi tự luận (Xem file đính kèm)

– Thông tin để tham dự tập huấn thi như sau:

 • Topic: Tập huấn thi trực tuyến dành cho học viên cao học
 • Phần mềm zoom: Meeting ID: 993 8560 8759; Passcode: 265909
 • Join Zoom Meeting:

https://fithcmus.zoom.us/j/99385608759?pwd=WURzeEtUaXpUYjVYSlNBM0ZPWitBZz09

9. Thông tin liên hệ hỗ trợ thi trực tuyến:

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh