Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Công nghệ sinh học K29