ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 755 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021- đợt 2
(Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn/)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch xét tuyển vào trình độ thạc sĩ năm 2021- đợt 2 như sau:
1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: Ứng viên đăng ký xét tuyển vào trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:
2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học:
Ứng viên là người tốt nghiệp trình độ đại học ngành đúng (phụ lục 2), ngành gần (phụ lục 3) với ngành đăng ký xét tuyển trình độ thạc sĩ và phải thỏa một trong các điều kiện sau:
a) Người tốt nghiệp đại học các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, AACSB, ACBSP, ABET, EUR-ACE, FIBAA, CTI (tính từ năm cấp chứng nhận đến nay);
b) Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, gồm: AUN-QA, HCERES (tính từ năm cấp chứng nhận đến nay) và có điểm trung bình tích lũy ở bậc đại học từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
c) Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG-HCM và ĐHQG-HN;
d) Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT- Việt Nam và có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
e) Người tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển và đạt loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10);
f) Người tốt nghiệp đại học có chứng chỉ quốc tế GMAT (Graduate Management Admission Test), GRE (The Graduate Record Examination) hoặc đạt kỳ thi đánh giá năng lực sau đại học của Đại học Quốc gia còn trong thời gian 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
g) Người nước ngoài và phải đạt trình độ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có văn bản xác minh của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài và nộp cùng hồ sơ dự tuyển.
2.2. Về thời gian sau khi tốt nghiệp đại học: Văn bằng tốt nghiệp đại học còn trong thời hạn tối đa 24 tháng, tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
2.3. Về trình độ ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thông báo này.
2.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.
2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này.

3. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN:
– Sơ tuyển hồ sơ đăng ký: Ứng viên đạt yêu cầu về điều kiện xét tuyển như qui định tại mục 2 thông báo này.
– Phỏng vấn xét tuyển: Ứng viên đủ điều kiện về hồ sơ dự tuyển sẽ tham gia buổi phỏng vấn chuyên môn.
– Trình độ ngoại ngữ:
• Khi nộp hồ sơ, Ứng viên đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thì được xét miễn thi môn ngoại ngữ.
• Khi nộp hồ sơ, Ứng viên chưa đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4 thì phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (mẫu 3). Ứng viên được chọn đăng ký thi 1 trong 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Nga, Trung.

4. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN
– Kết quả phỏng vấn chuyên môn: Điểm phỏng vấn ≥ 5.0 điểm
– Trình độ ngoại ngữ: thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ hoặc điểm thi môn ngoại ngữ đạt điểm ≥ 50/100 điểm.
– Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển, trình độ ngoại ngữ và chỉ tiêu xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ duyệt danh sách ứng viên được xét tuyển trình độ thạc sĩ theo điểm phỏng vấn từ cao xuống đến hết chỉ tiêu từng ngành.

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:
– 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (mẫu 1)
– 01 Đơn đăng ký xét tuyển (mẫu 2)
– 01 Đơn đăng ký thi môn ngoại ngữ, nếu không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ (mẫu 3)
– 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y)
– 01 bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
– 01 bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 4
• Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y.
• Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y.
– Bản sao giấy khen, bằng khen về thành tích học tập, nghiên cứu của sinh viên (nếu có)
– Bản sao giấy chứng nhận chương trình đại học đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng a mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
– Bản sao giấy chứng nhận cơ sở đào tạo đạt chuẩn kiểm định hoặc đánh giá theo các bộ tiêu chuẩn khu vực và quốc tế (dành cho đối tượng b mục 2.1), không cần chứng thực sao y.
Lưu ý:
– Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

6. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN: Ứng viên nộp hồ sơ theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:
6.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:
Ứng viên đăng ký trực tuyến hồ sơ xét tuyển tại link: https://forms.gle/1RA7Dbo42yVTLMrWA từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021.
6.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)
a) Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học như hướng dẫn tại mục 5 thông báo này, từ ngày 01/11/2021 đến 16g00, ngày 09/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với ứng viên ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 6 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. (đối với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021).

7. THỜI GIAN PHỎNG VẤN VÀ THI MÔN NGOẠI NGỮ
7.1. Thời gian phỏng vấn
– Thời gian phỏng vấn: 1 buổi trong thời gian từ ngày 10/11/2021 đến 12/11/2021
– Địa điểm phỏng vấn: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
7.2. Thời gian thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Áp dụng đối với ứng viên không thuộc diện miễn thi môn ngoại ngữ.
– Thời gian thi môn tiếng Anh: sáng 28/11/2021.
– Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
7.3. Ứng viên cần đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch covid-19 khi dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bao gồm:
a. Sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID/ Y tế HCM / Sổ sức khỏe điện tử/ PC-COVID có thể hiện lịch sử tiêm vaccine, thực hiện khai báo y tế và thực hiện quét mã QR khi vào Trường.
b. Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) có minh chứng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.
c. Người đã từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, phải có giấy xuất viện và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định.
d. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong suốt thời gian dự thi và trong khuôn viên Trường.

8. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển)
– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 60.000đ/ ứng viên
– Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/ứng viên
– Lệ phí thi môn ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ): 120.000đ/ ứng viên

9. KẾT QUẢ XÉT TUYỂN: công bố sau ngày 15/11/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

10. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
10.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành
Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/
10.2. Thời gian đào tạo và học phí:
a) Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ: 2 năm (24 tháng), hệ chính qui.
b) Học phí: Dự kiến mức thu trung bình: 23.580.000đ/ học viên/1 năm
c) Kế hoạch học tập: Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 12/2021.
d) Lịch học trong tuần.

Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):

  • Đại số và Lý thuyết số; Cơ sở toán cho tin – chuyên ngành Khoa học dữ liệu.
  • Quang học; Vật lý vô tuyến và điện tử – chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Khí tượng và khí hậu học; Vật lý kỹ thuật.
  • Hóa học; Hóa hữu cơ – chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
  • KTĐT – chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông – Máy tính; KTĐT – chuyên ngành: Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.
  • Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
  • Sinh thái học.
  • Khoa học vật liệu

Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: SHTN- chuyên ngành Sinh lý thực vật; SHTN-chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học.
Ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần./.

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
 
Trần Lê Quan