ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  754 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN THẲNG
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021- đợt 2
(Địa chỉ trang website: https://sdh.hcmus.edu.vn)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ năm 2021- đợt 2 như sau:

1. DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN THẲNG, CHỈ TIÊU TUYỂN THẲNG: (phụ lục 1)

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN THẲNG: Ứng viên đăng ký tuyển thẳng vào trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:
2.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học:
Ứng viên là người tốt nghiệp trình độ đại học ở các Trường thuộc hệ thống ĐHQG-HCM và ĐHQG-HN có ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng (phụ lục 2) và phải thỏa một trong các điều kiện như sau:
– Người tốt nghiệp đại học chính quy chương trình kỹ sư với chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên;
– Người tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10);
– Người tốt nghiệp đại học chính quy là thủ khoa của ngành;
– Người tốt nghiệp đại học đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước.
2.2. Về thời gian sau khi tốt nghiệp đại học: Văn bằng tốt nghiệp đại học còn trong thời hạn tối đa 24 tháng, tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển
2.3. Về trình độ ngoại ngữ: Có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại phụ lục 3 thông báo này.
2.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
2.5. Có đủ sức khỏe để học tập.
2.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này

3. TIÊU CHÍ TUYỂN THẲNG:
– Trình độ ngoại ngữ: Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 3
– Xét duyệt hồ sơ đăng ký tuyển thẳng: Đạt yêu cầu về điều kiện tuyển thẳng như qui định tại mục 2 thông báo này.
– Đánh giá của Hội đồng tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ duyệt danh sách ứng viên tuyển thẳng căn cứ theo chỉ tiêu tuyển thẳng, kết quả học tập ở bậc đại học từ cao xuống đến hết chỉ tiêu từng ngành.

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm:
– 02 Biên nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng (mẫu 1)
– 01 Đơn đăng ký tuyển thẳng (mẫu 2)
– 01 Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (có chứng thực sao y)
– 01 Bản sao bảng điểm tốt nghiệp đại học – tiếng Việt (có chứng thực sao y)
– 01 Bản sao minh chứng năng lực ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 3
• Nếu bản sao chứng chỉ/ chứng nhận: không cần chứng thực sao y.
• Nếu bản sao văn bằng cử nhân thì phải có chứng thực sao y.
– Bản chính xác nhận là sinh viên thủ khoa của ngành do cơ sở đào tạo bậc đại học cấp (nếu có)
– Bản sao các bằng khen đạt giải nhất, nhì, ba các kỳ thi Olympic sinh viên trong nước và ngoài nước (nếu có)
Lưu ý:
– Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4

5. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN: ứng viên nộp hồ sơ theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:
5.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:
Ứng viên đăng ký trực tuyến hồ sơ tuyển thẳng tại link: https://forms.gle/T1emcs4WTitfuCjT6 từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021.
5.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)
a) Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học như hướng dẫn tại mục 4 thông báo này, từ ngày 01/11/2021 đến 16g00, ngày 09/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với ứng viên ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 6 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 12/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này ứng viên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các ứng viên không nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả xét tuyển. (Đối với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021).

6. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG: (nộp cùng với nộp hồ sơ xét tuyển)
Mức thu: 60.000đ/ ứng viên.

7. KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG: công bố sau ngày 15/11/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

8. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
8.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành
Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/

8.2. Thời gian đào tạo và học phí:
a) Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ: 2 năm (24 tháng), hệ chính qui.
b) Học phí: Dự kiến mức thu trung bình: 23.580.000đ/ học viên/1 năm
c) Kế hoạch học tập: Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 12/2021.
d) Lịch học trong tuần.

Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):

  • Đại số và Lý thuyết số; Cơ sở toán cho tin – chuyên ngành Khoa học dữ liệu.
  • Quang học; Vật lý vô tuyến và điện tử – chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Khí tượng và khí hậu học; Vật lý kỹ thuật.
  • Hóa học; Hóa hữu cơ- chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
  • KTĐT – chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông – Máy tính; KTĐT – chuyên ngành: Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.
  • Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
  • Sinh thái học.
  • Khoa học vật liệu

Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: SHTN- chuyên ngành Sinh lý thực vật; SHTN-chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học.
Ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần./.

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
 
Trần Lê Quan