ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 755 /TB-KHTN

TPHCM, ngày 20 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021- đợt 2
(Địa chỉ website: https://sdh.hcmus.edu.vn)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo kế hoạch thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021- đợt 2 như sau:
1. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Thi tuyển.

2. DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: (phụ lục 1)

3. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN:
Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:
3.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự thi phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau:
a. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự thi thì không cần học bổ túc kiến thức (phụ lục 2).
b. Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành gần, ngành khác với ngành dự thi thì phải hoàn thành các môn bổ sung kiến thức qui định tại phụ lục 3.
Thí sinh thuộc đối tượng (b) nhưng chưa có tên ngành đã xét trong phụ lục 3 thì nộp bảng điểm tốt nghiệp đại học cho phòng ĐT sau đại học trong thời gian từ ngày thông báo đến trước ngày 30/10/2021 để Nhà trường xét môn học bổ túc kiến thức.
Ghi chú: Người có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có văn bản xác minh của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT về văn bằng tốt nghiệp nước ngoài và nộp cùng hồ sơ dự thi.
3.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét.
3.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Không xét thâm niên công tác
3.4. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
3.5. Có đủ sức khỏe để học tập.
3.6. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của thông báo này

4. MÔN THI TUYỂN VÀ HÌNH THỨC THI:
4.1. Tên môn thi từng ngành và hình thức thi tuyển các môn (phụ lục 4)
4.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ
a. Môn cơ bản và môn cơ sở: đề cương môn thi xem tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn
b. Môn ngoại ngữ:
– Thí sinh đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 5 thì được miễn thi môn ngoại ngữ.
– Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại phụ lục 5 thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh năm 2021- đợt 2. Thí sinh chọn đăng ký thi 1 trong 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung.

5. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:
5.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau
a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c. Con liệt sĩ;
d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
đ. Người dân tộc thiểu số và có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên (tính đến thời điểm dự thi) ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia;
e. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
5.2. Mức ưu tiên, Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 5.1 (kể cả người thuộc nhiều đối tượng) được:
a. Cộng vào kết quả thi 10% trên tổng điểm môn ngoại ngữ, nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ,
b. Và được cộng một điểm (01 điểm) cho một trong hai môn thi cơ bản, cơ sở (thang điểm 10) theo nguyên tắc như sau:
– Khi một môn thi có điểm < 5 điểm và một môn thi có điểm ≥ 05 điểm thì được cộng thêm 01 điểm cho môn có điểm thi < 5 điểm;
– Các trường hợp còn lại thì được cộng 01 điểm vào môn cơ sở.

6. HỒ SƠ DỰ THI, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển gồm:
– Túi hồ sơ và đơn đăng ký dự thi (đăng ký tại phòng ĐT SĐH vào ngày nộp hồ sơ)
– 01 Bản sao bằng TNĐH (có thị thực sao y còn trong thời hạn 12 tháng)
– 02 tấm ảnh 3*4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh)
– Giấy giới thiệu cơ quan (nếu có) – mẫu 1
– Diện chính sách (kèm minh chứng), nếu có- mẫu 2
– 01 bản sao văn bằng ngoại ngữ (có thị thực sao y, còn trong thời hạn 12 tháng) hay bản sao chứng chỉ ngoại ngữ (không sao y) – nếu có
Lưu ý: Các bản sao yêu cầu chứng thực sao y phải còn thời hạn 12 tháng tính từ ngày chứng thực sao y đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Các giấy tờ được photo hoặc trình bày trên khổ giấy A4.

7. ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ DỰ THI, thí sinh nộp hồ sơ dự thi theo cả 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp theo hướng dẫn sau:
7.1. Đăng ký hồ sơ trực tuyến:
Thí sinh đăng ký trực tuyến hồ sơ dự thi tại link: https://forms.gle/cRg35GZx9h4NqtZ88 từ ngày ra thông báo đến 16g00 ngày 05/11/2021
7.2. Nộp hồ sơ trực tiếp: (có thể nhờ người thân nộp thay)
a) Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học như hướng dẫn tại mục 6 thông báo này, từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 15/11/2021 (giờ hành chính).
b) Đối với thí sinh ở Tỉnh, Thành ngoài TP.HCM: Ứng viên có thể gửi hồ sơ dự tuyển như hướng dẫn tại mục 6 thông báo này qua bưu điện từ ngày 25/10/2021 đến 16g00, ngày 15/11/2021 (tính theo dấu bưu cục nhận thư).
c) Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học từ sau tháng 3/2021 nhưng chưa nhận văn bằng tốt nghiệp đại học thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay văn bằng tốt nghiệp. Trường hợp này thí sinh phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021. Sau thời hạn qui định trên các thí sinh không nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học sẽ bị hủy kết quả thi tuyển. (đối với sinh viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tốt nghiệp trong thời gian này thì không cần nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp nhưng vẫn nộp bổ sung bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học trước ngày 30/12/2021).

8. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ LỆ PHÍ THI: (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi)
– Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh
– Lệ phí thi:
• Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ : 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS
• Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ : 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

9. THỜI GIAN THI VÀ HÌNH THỨC THI
9.1. Thời gian thi tuyển: 27/11/2021 và 28/11/2021. Lịch thi cụ thể các môn như sau

Ngày thi Sáng Chiều
27/11/2021 Môn cơ bản Môn cơ sở
28/11/2021 Ngoại ngữ
9.2. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
9.3. Thí sinh cần đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng chống dịch covid-19 khi dự thi tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, bao gồm:
a. Sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID/ Y tế HCM / Sổ sức khỏe điện tử/ PC-COVID
b. có thể hiện lịch sử tiêm vaccine, thực hiện khai báo y tế và thực hiện quét mã QR khi vào Trường.
c. Đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 (ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) có minh chứng trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử hoặc PC-COVID.
d. Người đã từng nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, phải có giấy xuất viện và giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly được cấp cho các trường hợp F0 cách ly tại nhà theo đúng quy định.
e. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K trong suốt thời gian dự thi và trong khuôn viên Trường.

10. KẾT QUẢ THI TUYỂN: dự kiến công bố sau ngày 15/12/2021 tại website: https://sdh.hcmus.edu.vn

11. ĐỀ CƯƠNG ÔN THI:
11.1. Đề cương môn cơ bản, cơ sở: xem chi tiết tại website:
https://sdh.hcmus.edu.vn/2021/10/20/de-cuong-on-tap-tuyen-sinh-cao-hoc/
11.2. Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh:
Xem tại link: https://sdh.hcmus.edu.vn/wp-content/uploads/2019/10/2019-cau-truc-de-thi-mon-tieng-Anh-TS-SDH.pdf

12. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
12.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành
Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại website https://sdh.hcmus.edu.vn/khung-chuong-trinh-dao-tao-cao-hoc-cac-chuyen-nganh/

12.2. Thời gian đào tạo và học phí:
a) Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ: 2 năm (24 tháng), hệ chính qui.
b) Học phí: Dự kiến mức thu trung bình: 23.580.000đ/ học viên/1 năm
c) Kế hoạch học tập: Khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 12/2021.
d) Lịch học trong tuần.

Các ngành học ngoài giờ (các buổi tối trong tuần; sáng, chiều thứ 7 và chủ nhật):

  • Đại số và Lý thuyết số; Cơ sở toán cho tin – chuyên ngành Khoa học dữ liệu.
  • Quang học; Vật lý vô tuyến và điện tử – chuyên ngành Vật lý ứng dụng; Vật lý nguyên tử và hạt nhân; Vật lý địa cầu; Khí tượng và khí hậu học; Vật lý kỹ thuật.
  • Hóa học; Hóa hữu cơ – chuyên ngành Giảng dạy hóa học thực nghiệm.
  • KTĐT- chuyên ngành: Điện tử – Viễn thông – Máy tính; KTĐT – chuyên ngành: Vi điện tử và thiết kế vi mạch.
  • Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.
  • Địa chất học; Kỹ thuật địa chất.
  • Sinh thái học.
  • Khoa học vật liệu

Các ngành học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật: SHTN- chuyên ngành Sinh lý thực vật; SHTN-chuyên ngành Sinh lý động vật; Hóa sinh học; Di truyền học; Vi sinh vật học; Công nghệ sinh học.
Ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin: 70% môn học dạy ngoài giờ (các buổi tối trong tuần, thứ 7, chủ nhật); 30% môn học dạy trong giờ hành chính.
Các ngành còn lại học giờ hành chính: học viên sẽ học 3-4 buổi/tuần./.

Nơi nhận
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, …
– website: https://sdh.hcmus.edu.vn
– ĐHQG-HCM (để báo cáo)
– Lưu VT; SĐH
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 (đã ký)
 
 
Trần Lê Quan