Điểm thi môn Nhập môn Lý thuyết vành chia, Đại số K30 (ngày thi 10/10/2021)