Điểm phúc khảo môn Nấm men: Công nghệ và ứng dụng – SLĐV K29