ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94/SĐH TPHCM, ngày 06 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc nộp bài khóa luận môn Triết – Khóa tháng 8/2021

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch nộp bài KHÓA LUẬN học môn Triết học khóa tháng 8/2021 như sau:

  1. Bài khóa luận soạn trên khổ giấy A4, đóng bìa mềm, không đóng gáy xoắn.
  2. Ngoài bìa ghi rõ học tên học viên/ mã số học viên. Học viên có kế hoạch bảo vệ luận văn/ luận án vào tháng 12/2021 khi nộp bài cần ghi chú trên túi bì thư (nếu gửi bưu điện) hoặc thông báo cho phòng ĐT SĐH được biết (nếu nộp trực tiếp).
  3. Thời gian nộp bài: từ ngày 11/10/2021 đến 16g ngày 05/11/2021.
  4. Học viên nộp bài khóa luận theo 2 hình thức

a. Gửi qua bưu điện: thời gian tính theo dấu bưu cục nhận thư, thông tin nhận thư:

  • Người nhận: Phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên
  • Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM

b. Gửi trực tiếp tại phòng Đào tạo Sau đại học (phòng B08, tầng trệt, dãy nhà B) vào giờ hành chính

Lưu ý: khi đến trường học viên phải đảm bảo đủ yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  1. Thi cuối kỳ: Lịch thi cuối kỳ dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 11/2021. Học viên lưu ý xem thông báo vào tuần đầu tháng 11/2021.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 (Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh