THÔNG BÁO

Ngành Khoa học môi trường khóa 30/2020 không mở môn Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại trong học phần này thay bằng môn Năng lượng và môi trường.

Học viên cao học ngành Khoa học môi trường khóa 30/2020 đăng ký môn Năng lượng và môi trường theo link sau: https://forms.gle/B4ARN9A5Hydrbc968

Thời gian đăng ký đến ngày 19/8/2021.