ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 81/SĐH

TP.HCM, ngày 11 tháng 8  năm 2021

 

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN

 

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dành cho học viên lệch ngành vào học ngành Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

I. LỊCH HỌC:

Stt

Tên môn thi Tín chỉ Ngày học

Giáo viên giảng dạy

1 Cấu trúc dữ liệu 4

Thứ 5 (18g00)

Bắt đầu ngày 16/9/2021

ThS. Văn Chí Nam

 

II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ HỌC PHÍ:

– Học viên đăng ký môn học theo link: https://forms.gle/AQmx2XMT7dLCMHFh8

– Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/8/2021.

– Học phí: 2.340.000đ. Lớp học chỉ được mở khi số lượng đăng ký hơn 10 hv

– Học viên đóng học phí từ ngày 17/8/2021 đến 19/8/2021 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này) theo hình thức chuyển khoản:

a) Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

  •      – Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH/ mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.
  •      – Sau khi đóng học phí, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

b) Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, hoặc Viettelpay

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký) 

Nguyễn Xuân Vinh