ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  81 /SĐH

TPHCM, ngày 09 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức lớp học môn Triết – Khóa tháng 8/2021

theo hình thức trực tuyến

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Thực hiện giãn cách Xã hội theo Chỉ thị của UBND TP.HCM trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch học môn Triết học khóa tháng 8/2021, theo hình thức trực tuyến như sau:

1. Đối tượng người học:

– Học viên cao học (HVCH) và nghiên cứu sinh (NCS) của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (lưu ý: NCS từ khóa năm 2018 đến nay không yêu cầu học môn Triết)

– HVCH và NCS của các trường khác thuộc hệ thống ĐHQG-HCM khi đăng ký tham gia khóa học phải có giấy giới thiệu của Cơ sở đào tạo.

2. Thời lượng môn học: 3 tín chỉ

3. Khóa học từ ngày: 18/08/2021 đến 10/09/2021 (11 buổi)

4. Lịch học trong tuần: sáng thứ 2, thứ 4, thứ 6 (từ 8g00 – 11g15)

5. Hình thức học: Trực tuyến

Thông tin về lớp học trực tuyến: zoom, ID,…sẽ gửi vào email của học viên đã đăng ký. Lưu ý: học viên sử dụng email của Trường cấp khi đăng ký ghi danh trực tuyến để Nhà Trường cung cấp zoom và ID.

6. Ngày thi giữa kỳ: do Cán bộ giảng dạy thông báo tại lớp cho học viên. (HV xem phân bố phòng thi giữa kỳ tại trang web: sdh.hcmus.vn sau khi có lịch của CBGD)

7. Nộp khóa luận: từ ngày 04/10/2021 – 08/10/2021, học viên nộp bài trực tiếp tại Phòng ĐT SĐH

8. Ngày thi cuối khóa: dự kiến ngày 29/9/2021

    a. Điều kiện được thi cuối khóa: Học viên phải dự thi giữa kỳ thì mới được dự kỳ thi cuối khóa.

    b. Học viên vắng mặt trong buổi thi giữa kỳ phải nộp đơn xin phép tại Phòng ĐT SĐH trước ngày thi (có lý do chính đáng). Tất cả lý do vắng mặt không xin phép tại Phòng ĐT SĐH hay không có lý do chính đáng đều không được giải quyết dự thi cuối khóa.

9. Đánh giá điểm môn Triết:

– Học viên phải học và thi đủ cả 3 phần: giữa kỳ (GK), khóa luận (KL), cuối khóa (CK)

– Điểm môn học = (Điểm GK * 10%) + (điểm KL * 30%) + (điểm CK * 60%)

* Điểm môn học đạt khi ≥ 5.5 điểm và điểm bài thi cuối khóa ≥ 5.0 điểm

* Điểm môn học không đạt khi < 5.5 điểm.

10. Học phí: 600.000đ/học viên

11. Đăng ký môn học và đóng học phí:

     11.1. Đăng ký môn học: Học viên đăng ký môn học từ ngày 10/8/2021 đến 16g00 ngày 13/08/2021 tại link: https://forms.gle/4d3qqkELh8f5nQQY9

     11.2. Đóng học phí: học viên đóng học phí từ ngày 23/08/2021 đến 04/9/2021 (vui lòng không đóng học phí trước thời hạn này) theo hình thức chuyển khoản:

             a. Trực tiếp tại ngân hàng Agribank:

Học viên đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank

– Khi đóng học phí, học viên cung cấp “mã số HVCH/ mã số NCS” và tên trường ĐH Khoa học Tự nhiên cho nhân viên ngân hàng.

– Sau khi đóng tiền, học viên phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Hoá đơn thu học phí sẽ được phòng Kế hoạch Tài chính, trường ĐH KHTN gửi về địa chỉ email của học viên đã cung cấp.

            b. Qua dịch vụ Internet Banking của Agribank: theo hình thức Bill Payment, Viettelpay

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh