Điểm thi môn Thiết kế giảng dạy tích hợp – SHTN chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm K29