Điểm thi môn Nấm men: Công nghệ và ứng dụng – CNSH K29