Điểm thi môn Mô hình động vật trong nghiên cứu y sinh – SLĐV K29