Điểm thi môn Công nghệ y sinh học tái tạo – SLĐV K29