Điểm thi môn Công nghệ y sinh học tái tạo – CNSH K29