Điểm thi môn Máy học nâng cao – CST cho tin học chuyên ngành Khoa học dữ liệu K30