PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Vật lý tinh thể (môn chung ngành Quang học và ngành Vật lý vô tuyến điện tử – chuyên ngành Vật lý ứng dụng, khóa 30/2020) sẽ nghỉ học tạm thời đến hết ngày 31/5/2021. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ có thông báo hướng dẫn mới.