THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo môn Dạy toán bằng tiếng anh của lớp cao học ngành Toán ứng dụng – chuyên ngành Giáo dục toán học khóa 30/2020 tạm hoãn trong học phần 2 sẽ chuyển sang học vào học phần 3.