Điểm thi môn Ứng dụng công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy – GDSHTN K29