Điểm thi môn Thu nhận và ứng dụng cáchợp chất có hoạt tính sinh học – Hóa sinh K29