Điểm thi môn Công nghệ mới trong phát tirển hệ thống thông tin – KHMT K28(2)