Điểm thi môn Công nghệ mới trong phát tirển hệ thống thông tin – HTTT K29