Điểm thi môn Biến đổi khí hậu và nước biển dâng – VLDC K29