Điểm thi môn Phương pháp từ tellua và từ biến đổi – VLĐC K29