Điểm thi môn Phương pháp điện tử trong khoa học trái đất – VLĐC K29