Điểm thi môn Công nghệ sinh học trong chăn nuôi và thú y – SLĐV K29