THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CẤP TÀI KHOẢN WEBSITE CHO HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH CHÍNH QUY KHÓA TUYỂN 2020

 

Phòng Đào tạo Sau đại học đã tạo Tài khoản website cho mỗi Học viên cao học và Nghiên cứu sinh chính quy khóa 2020 (đợt 1 và đợt 2) với nội dung như sau:

1. Mục đích sử dụng: Đăng ký các học vụ hỗ trợ online như xin bảng điểm, giấy chứng nhận Học viên, NCS, Giấy chứng nhận tốt nghiệp … (xem tại trang học vụ hỗ trợ)

2. Thông tin để truy cập

Vui lòng đổi password tài khoản website sau khi đăng nhập.

Lưu ý: Tài khoản website khác với tài khoản email. Các vấn đề về tài khoản email vui lòng liên hệ Phòng CTSV.

Trân trọng